bg en

ЗАВРЪЩАНЕТО НА АПОЛОНА - Представяне на проекта на ПП Витоша „Възстановяване на популацията на Червения аполон (Parnassius apollo) на Витоша"

Червен аполон
06.06.2014
Коя е най-красивата и рядка пеперуда в Европа и България – Червеният аполон?
Какви са причините за нейното намаляване и изчезване?
Какво се прави за нейното връщане в Природен парк Витоша?
На тези и други въпроси ще се постараем да отговорим на 11 юни, зала 163, в 18:30 ч., в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Темата тази седмица: "ЗАВРЪЩАНЕТО НА АПОЛОНА - Представяне на проекта на ПП Витоша „Възстановяване на популацията на Червения аполон (Parnassius apollo) на Витоша "

Лектори: Янко Маринов, Добромир Домусчиев

Още от миналия век числеността на популациите на една от най-красивите и големи дневни пеперуди в Европа намалява, а на редица места видът изчезва.
В миналото Червеният аполон е бил характерен за Витоша, но е изчезнал преди няколко десетилетия. В презентацията ще бъдат дискутирани причините за изчезване на вида от Витоша, методите използвани за реинтрудукцията на Аполона, както и процесът на изкуствено отглеждане. Изненадващо, екипът на проекта не само постигна успех в изкуственото размножаване, но и разкри някои новости около биологията на пеперудата, противоречащи на приетите досега становища.
Успешният ход на проекта дава надежда за възстановяването на вида на Витоша, като това ще подпомогне популациите в европейски мащаб. Опитът от проекта би могъл да се окаже важна крачка за възстановяване на Червения аполон и в други страни, където досега подобни проекти често завършват с неуспех.
Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.