bg en

ЗАЩО НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА „ИМАШ ЛИ СЕСТРА“?! или как БФБ беше обвинена, че участва в проекти, в които не участва и получава милиони, които не получава

зеленика
05.03.2014
Във връзка с изясняване на истината около Странджа и проектите, които се случват там сега, ние от БФБ бихме искали да заявим следното:

В момента Дирекцията на Природен парк (ДПП) „Странджа“ изпълнява проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” чрез Оперативна програма “Околна среда“, който е 3 годишен и е на стойност 7 821 000 лв.

  • Този проект не е за изработване на План за управление (въпреки твърденията на министър Михайлова, повторени и от министър Терзиева).
  • Този проект има обявени десетки обществени поръчки, но Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) не е кандидатствала за нито една от тях (подробна информация за обявените позиции може да видите тук: http://www.strandja.bg/BG/procurement.html)
  • БФБ не е изпълнявала никаква дейност по този проект, независимо че вече 20 години инвестира усилия и средства в района, в работата на самата Дирекция и в помощ на устойчивото развитие на местните хора.
  • До колкото ни е известно няма природозащитна организация, която да изпълнява поръчка, възложена в рамките на този проект, но за подробности за обявените поръчки и спечелилите фирми може да се поиска подробна справка от ДПП „Странджа“.

Така че кой и как разпределя 7,8 млн.лева е въпрос, който трябва да бъде зададен на ДПП Странджа, Изпълнителната агенция по горите (на чието пряко подчинение е ДПП) и МОСВ, като управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“, която дава средствата. БФБ няма нищо общо с така спекулативно представения проект, а поканата ни за среща за прилепите (организирана в рамките на две от поръчките, обявени по проекта на ДПП), на която дори нямахме възможност да се включим, е предизвикана единствено от факта, че 20 години активно работим в района на Странджа.

Екипът на БФБ продължава работата по Плана за управление на парка за своя сметка и доброволно, поради ангажиментът към опазването на Странджа, съвместната работа през годините с Дирекцията и другите партньори в района. Г-н Петко Цветков, който отговаря за актуализацията на Плана, продължава работата си по този изключително важен документ без да получава възнаграждение в момента.

Единствено в периода януари 2011 – април 2012 в рамките на проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, осъществяван съвместно от БФБ, ДПП Странджа, Директорат за управление на природата на Норвегия и Националният комитет по програмата „Човекът и биосферата“, екип от учени извърши допълнителни проучвания на територията на Парка за осъвременяване на наличната информация и бяха проведени редица срещи с институциите и местните хора от парка.

Надяваме се, че следващият път когато ни обвинят как си поделяме едни милиони, поне ще ни попитат дали имаме сестра.