bg en

Йорданка Динева и семейството й

Йорданка Динева и семейството й
Едно истинско и сплотено природозащитно семейство - Тошко, съпругът на Йорданка Динева доброволно поддържа сайта на коалицията, Радо, малкият й син, „изгриза” краката на стола докато майка му беше заета на компютъра, в помощ на дейностите на Коалиция „За да остане природа в България” и Борянка, малката й дъщеричка, наследила борбения дух на майка си и баща си, неизменен участник в презентации на природозащитна тема, направени от майка й. Йорданка Динева или Данчето, както всички я наричат, е слънчевото лице на Коалицията, което винаги успява да разведри обстановката и да внесе оптимизъм и в най-сложната ситуация. Двигател на Коалицията от създаването й до днес и въпреки лекото й оттегляне покрай майчинството, тя никога не изостави напълно дейностите на Коалицията и беше насреща винаги, когато имахме нужда от нея. В момента отново активно поддържа координацията на Коалиция „За да остане природа в България” като организира срещи, поддържа сайта, прави конкурси и подпомага дарителската кампания на Коалицията „Справедливост за природата”. От 2013 г. Йорданка Динева участва в германската стипендиантска програма за обучение на млади лидери в природозащитата Klaus Toepfer, където е една от 20т-е избрани професионалисти от Европа и Азия. Темата, по която работи като учебен проект в програмата, касае биосферните паркове като възможност за хармонично съжителство между човека и природата и по специално предизвикателствата при номинирането на Природен парк "Странджа" за сертификация по програмата на Юнеско "Човек и биосфера".