bg en

Възникване и развитие на природозащитното движение в България и мрежата от защитени територии

Коалиция
29.03.2016
Тази седмица ще се върнем назад във времето за да си припомним всъщност от къде започва всичко. Доц. Росен Цонев – преподавател в Катедра „Екология“ в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще ни разкаже за възникването на природозащитата в България.

Ще си поговорим за първите защитени територии и проблемите, през които преминава опазването на природата след освобождението до първите години на 21 век. На 30. 03 (сряда), от 18:30 ч. в зала 163 в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Темата: "Възникване и развитие на природозащитното движение в България и мрежата от защитени територии."

Курсът се подпомага чрез Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.