bg en

Възможности за природосъобразно развитие в Осогово

17.01.2014
На 15 януари 2014 г. община Невестино беше домакин на среща-дискусия “Възможности за природосъобразно развитие в Осогово”. Провеждането на срещата е част от трансграничния проект ”Осогово в Зеления пояс”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в сътрудничество с Македонското екологично дружество – Македония и финансовата подкрепа на Франкфуртското зоологично дружество – Германия и Про Натура – Швейцария.

Участваха представители на община Невестино, както и представители на ТП ДГС Невестино, на местното училище и кметове и кметски наместници на села в общината. Целта на срещата бе да създаде подходяща среда за отворена дискусия относно възможностите за природосъобразно развитие на Осогово, идентифицирани на базата на дългогодишната работа на БФБ в района.

Специално внимание беше отделено и на обсъждането на възможни подходи за устойчиво развитие на местната общност в района на Невестино. Участниците бяха запознати и имаха възможност да обсъдят ползите и предизвикателствата, свързани с развитието на конкретна територия в посока на опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие с помощта на създаване на природен парк или номинация за биосферен парк. Тема на обсъждане бяха и представените възможности, свързани с горската сертификация като начин за устойчиво ползване на природните ресурси и икономическо развитие на района. Последвалата дискусия след презентацията на БФБ даде отговор на редица въпроси, възникнали по време на представянето и създаде основа за провеждането на редица нови срещи за съвместно обсъждане на най-подходящите форми за опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие на Осоговския регион.

Екипът на проекта изразява своите благодарности към община Невестино за оказаната помощ и пространство за провеждане на срещата.