bg en

Възможности за финансиране в природозащитата - 30.11 - 1.12

obuchenie
29.11.2019
Планиране и финансиране на природозащитни дейности - обучението в детайли. ​Повече за лекторите и темите в предстоящите лекции този уикенд. 
 
В първата лекция Тома Белев, председател на УС на Асоциация на парковете в България и директор на ПП Витоша в периода 1999 - 2012 ще ни запознае с целите на защитените територии. Защо само природните и национални паркове имат администрации и какви са функциите на тези администрации? Как държавата осигурява финансиране на своите структури? Обича ли държавата защитените си територии? Какви са източниците на финансиране на парковите администрации? Как се планират дейностите в тях?
 
Втората презентация ще се съсредоточи върху някои мащабни финансови инструменти (напр. Фонд за зелен климат, Глобалния инструмент за околна среда, инструменти за финансиране на ЕС - напр. Програма за развитие на селските региони, Оперативна програма за развитие на сектор рибарство, Европейски фонд за регионално развитие, Оперативна програма „Околна среда“ и др.), иновативни инструменти (напр. Програма Лайф, Хоризонт 2020), както и върху източници на финансиране, извън големите финансови инструменти. В презентацията ще се спрем и върху използването на някои нетрадиционни инструменти за набиране на средства за опазване на природата в контекста на „икономиката на споделяне“. Лектор: Нада Тошева, експерт организационно развитие и фъндрейзинг, директор на БДЗП в продължение на 13 години.
 
Развитието на дарителството в България предполага природозащитните организации да обмислят частните дарения, особено от физически лица като източник на финансиране с потенциал за нарастване. В модула участниците ще бъдат запознати с основните мотиви на дарителите, технологията и инструментите за дарителство, конкретни стъпки за формулиране на кауза, план за набиране на средства, комуникация. На основа на личния опит на участниците ще обсъдим и осмислим особеностите на екологичните каузи като обект на дарителска акции и какви резултати можем да очакваме. Ще използваме и примери от Platformata.bg. Водещ на панелите за дарителство и краудфъндинг ще бъде Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация „BCause в помощ на благотворителността".
 
Вторият ден на обучението ще е посветен изцяло на това как да формулираме природозащитните си цели така, че да можем да проверяваме по всяко време дали наистина се движим към тяхното постигане. Ще използваме принципите на Отворените стандарти за практическа природозащита и адаптивното упраление, за да се научим как да измерваме ефективността си и да тестваме дали предположенията ни за ефективни действия постигат резулатите си. Отворените стандарти са разработени от Партньорството за консервационни мерки след десетилетия работа и обединяване на принципи и добри практики в адаптивно и насочено към резултати управление от природозащитната и други сфери. Отворените стандарти са цялостен подход, организиран в цикъл от пет стъпки за управление на проекти:

Стъпка 1) Създаване на концепция за проектната визия и контекст;
Стъпка 2) Планиране на действия и на мониторинг;
Стъпка 3) Изпълнение на действията и на мониторинга;
Стъпка 4) Анализиране на данните, употреба на резултатите и адаптиране;
Стъпка 5) Документиране и споделяне на наученото.
 
Отворените стандарти позволяват (достатъчно бързо) да документираме и систематизираме усилията си и да можем по-лесно да се поучим от опита на колегите си и да предадем нашия на заинтересовани страни.
 
Водещ в стъпките на отворените стандарти за нас ще бъде Таня Георгиева - Шнел, сертифициран обучител към CCNet (Conservation Coaches Network)