bg en

Второто двудневно обучение на "Бъдещите природозащитници"

Беласица
16.04.2019
На 20-21 май ще се проведе второто двудневно обучение по програмата Бъдещи природозащитници, финансирана по проект „Бъдещи природозащитници“ по програма Еразъм + на Европейския съюз.. Ще бъдат разгледани 8 теми, които ще помогнат на участниците да задълбочат познанията си за защитените територии. Един от казусите, които ще бъдат обсъждани е Природен парк Беласица.
 
Двудневното обучение ще се състои от 8 лекции, в следните тематични области: природозащитно законодателство, защитени територии, защитени видове насекоми и ролята на насекомите в природата, влияние на различни видове земеползване и замърсяването върху водните екосистеми и методи за изследване на качеството и оценка на екологичното състояние на повърхностните води в България. Ще бъде представена работата на Югозападното държавно горско предприятие и предизвикателствата за постигане баланс на интересите на различните заинтересовани страни. Лектори ще бъдат: Спас Узунов, преподавател от Пловдивски университет „П. Хилендарски“ и част от екипа на БФБ, доц. Илия Гьонов и доц. Иван Трайков от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. Гана Гечева от Пловдивски университет „П. Хилендарски“ и инж. Александър Дунчев от ЮДЗП. Студентите ще работят по практически задачи, свързани с реални казуси от природозащитата в България, като например обявяване на защитена територия за опазване на теснолистния божур, нови природни паркове по примера на ПП Беласица, опазване на Драгоманското блато и др.
 
Лекциите се записват и ще бъдат публикувани, заедно с учебни материали по темите, литература и важни източници на информация на специален уебсайт по проекта, който в момента се разработва.
 
Двудневните обучения са предвидени за участниците в програма за професионално развитие на студенти „Бъдещи природозащитници“, финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия. Реализира се паралелно в 3 държави – България, Гърция и Чехия, в партньорство между Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунски университет Аристотелис и Чешки университет по науки за земята, Прага. Дейностите по проекта включват интензивна обучителна програма за студенти, кариерни форуми във всяка държава и разработване на образователен тулкит – сайт, в който ще бъдат публикувани за свободен достъп обучителните материали от учебната програмата.
 
Обучителната програма в България надрасна планираното в проекта и ще се състои от двудневни обучителни семинари (3 тази година и 3 през следващата учебна година); вечерни отворени лекции за природозащита, които реализираме съвместно с Клуба на пътешественика в София; уебинари на английски език, общи за участниците в програмата в трите държави; учебни практики, включително една обща за участниците в програмата от трите държави.