bg en

Все още можете да ни изпратите вашите вълнуващи номинации! Удължаваме срока до 18 септември

банер
02.09.2016
Беше ли 2015 спокойна и лишена от битки срещу безкрайните апетити за застрояване на природата?  Не мислим. Отново бяха застрашени българските планини и последните останали незастроени плажове по Черноморието и дългогодишните кампании в тяхна защита продължиха през цялата година. Чувствителни бяхме и при многобройните  сигнали, които получавахме за сечи, унищожили гори и зелени площи в градска среда. Станахме свидетели и на многобройни доброволчески инициативи, почиствания и залесявания, които гражданите организираха със или без съдействието на институциите. Но запомнихме 2015 като годината, в която екологичните организации изпитаха на гърба си една голяма и злостна кампания, целяща да компрометира работата им и тях самите. Трудна и изпълнена с най-различни предизвикателства, годината на биоразнообразието (от 22 май 2015 до 22 май 2016) все още очаква да се излъчат най-вълнуващите номинации.
 
Затова и организаторите от Българска фондация Биоразнообразие удължават срока за набиране на предложения до 18 септември. Очакват се номинации от граждани, неправителствени организации и институции, защото номинирането е публично – всеки може да изпрати своето предложение в една или повече категории.  Търсим най-успешните кампании за защита на природата, най-неуморимите активисти; медиите, които разкриваха многобройните нарушения на европейското и българското природозащитно законодателство и загрижените за околната среда политици и бизнеси.
 
Надяваме се да достигнем до всички, които милеят за природата и те да номинират своите фаворити, за да може и тази година да отличим най-заслужилите. Призоваваме всички граждани, представители на институции, НПО и медии за активност в набирането на предложения. Не забравяйте, че точно и единствено вашите предложения за личности, граждански групи и медии ще определят кой може да се бори за отличие в различните категории.“ – напомнят организаторите.
 
Категориите на Наградите и тази година са пет, а жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите им през 2016 година. Патрон на Наградите за трета година ще бъде алпинистът и зоолог – Боян Петров. Освен награда на журито във всяка една категория отново ще се присъди и Награда на публиката, определена чрез гласуване във Фейсбук.
 
Категории и критерии за Награди за биоразнообразието 2016

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието
 
Номинирайте кампанията, която ви е впечатлила и вдъхновила. Защото е била първа по рода си, защото е креативна и/или добре подготвена, защото е улучила точно в десетката, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат. Кампанията  може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии/зони, а може да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. Това може да е акция/дейност на неправителствена организация, на местна инициативна или гражданска група, на държавна институция или местна власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа
 
Търси се най-значимата, обективна, дръзка публикация/предаване/разследване на журналист или издание, която е провокирала отзвук в обществото и институциите, предоставила е нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем, намерила е отговори на значими за обществото въпроси. Могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серия от материали на електронни, печатни медии, телевизионни, радио, регионални и национални медии.

3. Активист за природата
 
Той/ тя е млад природозащитник или не толкова млад, но запален защитник на природата. Той/тя е доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието или работи в институция / организация за защита на природата. Възможно е да се номинира публична личност, застъпник на някоя кауза. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в парламента, в интернет, в университет, институция и организация.
 
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
 
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук, за да стават все повече.

5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
 
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природната среда, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове или местообитания и/или имат специални програми или даряват за природозащитни дейности и граждански инициативи. Това могат да са както големи корпорации и малки фирми, така и земеделски производители и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии).
 
Номинациите трябва да се отнасят за периода 22 май 2015 – 22 май 2016, периодът на една Година на биологичното разнообразие. Важно е предложенията да са придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки.
 
Изпращайте номинациите до 18 септември на: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1233, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11 „За Годишните награди“.
 
Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Био разнообразие в рамките на проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
 
Повече за наградите може да видите тук:
Миналогодишните носители на наградите може да видите тук.