bg en

Вече стартираха обученията на „Бъдещите природозащитници“

участниците в обучението
11.04.2019
На 30-31 март се проведе първото двудневно обучение по програмата. Нашите лектори: доц. Росен Цонев от Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Румяна Костова, БФ на СУ, инж. Нели Дончева от WWF България и доц. Момчил Панайотов от Лесотехническия университет се срещнаха с 25 студенти, част от новите природозащитници в България.
 
По време на обучението бяха разгледани 8 теми, които помогнаха на участниците в програмата да задълбочат познанията си за застрашените видове и местообитания, критерии и категории на застрашеност и как да използваме IUCN Red List и българската червена книга. Говорихме за тенденциите за промени в биологичното разнообразие и примери за доказано човешко въздействие, унищожило конкретни видове (като например странстващия гълъб, който бил „повече от песъчинките в морето“ или първата екологична катастрофа, довела до унищожаването на цяла цивилизация на Великденските острови).
 
Представени бяха принципите и индикаторите за сертификация на гори по FCS и обсъдихме как горската сертификация може да помогне за намаляване на незаконните сечи, за устойчиво стопанисване и опазване на горите. Участници споделиха, че запознаването с по-големи подробности с горската сертификация и възможностите за контрол в сертифицираните гори е повишило доверието към „марката FCS” и възможностите да подпомагаме природозащитата чрез избор на продукти от сертифицирана дървесина.
 
Фокус в лекциите беше и това как се извършва мониторинг на консервационно значими видове (и кои са тези видове), как да планираме мониторинг и стъпките за неговото провеждане на практика, както и за необходимостта от извършване на статистически анализ на данните от мониторинга. Бяха представени предизвикателствата за подбор на подходящи извадки и метод на работа, програми за оценка на коректността на изследването и изготвяне на статистки за видовете.
 
Голям интерес предизвика представянето на метода дендрохронология за датиране на стари дървета, както и възможностите, които дендрохронологията дава за природозащита. Посочени бяха примери, чрез които изследвайки стари дървета като био архив бихме могли да научим повече за измененията в климата, наличието на лавини и горски пожари и дали дадени събития са били с естествен произход или не. Дискутирахме структурата на гората и промяната в горските практики в посока поддържане на разновъзрастови гори, ценността на старите гори в екосистемата и за хората и ролята им в борбата с климатичните промени.
 
По време на обучението се запознахме лично с участниците в програмата – млади хора, голяма част от които вече много активни в теренни изследвания или природозащитни кампании на различни НПО и студентски клубове. За нас е чест да работим заедно в продължение на година и половина, да се променяме и израстваме, за да ставаме всички ние по-успешни в природозащитните си действия.
 
Обучителните семинари се подпомагат по проект „Бъдещи природозащитници“, финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия. Реализира се паралелно в 3 държави – България, Гърция и Чехия, в партньорство между Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунски университет Аристотелис и Чешки университет по науки за земята, Прага. Дейностите по проекта включват интензивна обучителна програма за студенти, кариерни форуми във всяка държава и разработване на образователен тулкит – сайт, в който ще бъдат публикувани за свободен достъп обучителните материали от учебната програмата.
 
Обучителната програма в България надрасна планираното в проекта и ще се състои от двудневни обучителни семинари (3 тази година и 3 през следващата учебна година); вечерни отворени лекции за природозащита, които реализираме съвместно с Клуба на пътешественика в София; уебинари на английски език, общи за участниците в програмата в трите държави; учебни практики, включително една обща за участниците в програмата от трите държави.
 
Повече за проекта оттук.