bg en

Васил Тодев

Васил
Не само двигател на опазването на природата в Родопите и района на Велинград, но и носител на силен заряд за всякакви инициативи на местно ниво. Васил Тодев въвлича доброволци, участва лично, намира финансиране – така че да се случат почиствания, възстановяване на заслони, маркиране на вело и пешеходни маршрути. Той организира велопоходи, пешеходни преходи и лагери и показва чудната природа на Родопите. Следи за състоянието на реките в местността и организира еко патрули.

Ето няколко от изпълнените инициативи за годината на биоразнообразието от 22 май 2020 до 22 май 2021:
- чрез Байкария подкрепя артистичен пърформанс за изкуството на боклука или с изкуството да премахнем боклука, „Сцена боклук“ ;
- серия почиствания през месеците юни, юли, август и септември 2020 г, в които заедно с близо 150 човека са премахнати повече от 7 тона отпадъци от коритата на реки и техните околности (Мечкина река (Телидере), Чепинска река, Софандере и Аландере, Рибна река), защитена местност "Меандрите на Рибна река";
- поставяне на маркировка и разчистване на маршрути за планинско колоездене около Велинград - сегменти с номера 230 (Драгиново - Калето - Лакът), 234 (Хмела - Ходжови скали), 240 (Велинград - Абланица - Света Петка), 220 (Света Петка - Острец - Велинград) и 221 (Вазова поляна – Велинград)

За повече информация:
Сцена "Боклук"