bg en

ВМЕСТО ОТГОВОР!

16.08.2011

Напоследък зачестиха нападките срещу нас и други правозащитни НПО в България. Това може само да ни радва, защото доказва, че сме успели да разровим дълбоко онези случаи, с надпис "наш човек", които умишлено се крият от обществото. Показва още, че с нашето недоволство сме събудили и хората, които също заявиха, че искат законите да важат за всички и това е уплашило онези, които предпочитат да прекрояват правилата, както им е удобно на тях! Верни на себе си, ние от БФБ не смятаме да опровергаваме лъжите, които се пишат по наш адрес. Затова вместо "Право на отговор" решихме, че е време да кажем какво мислим за опитите да се налага мнението, че НАТУРА 2000 е проблем за България и нейното разширение спира бизнеса и инвестициите у нас. Преди писмото да "стигне" до страниците на вестник "Стандарт" го публикуваме и на сайта ни.

НАТУРА 2000 НЕ Е СДЕЛКА, А БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

Българска Фондация Биоразнообразие изказва специални благодарности за възможността най-сетне да достигне до читателите на в. „Стандарт”, макар и ползвайки право на отговор на материала „Натура за милиони” от 2 август 2011 г. Шанс, който ценим изключително много, тъй като обикновено достъпът ни до тях е ограничен, предвид обичайната политика на медията да не отразява протестите срещу нарушаване на целостта и природното богатство в защитените зони от „Натура 2000” и други екологични проблеми.

Поласкани сме от факта, че в горепосочената статия сме описани като една от неправителствените организации (НПО), отговорни за „преиграното” разрастване на Натура 2000 до 35% за България. Като природозащитна НПО, работеща за опазване на биоразнообразието, смятаме за свой дълг да подпомогнем опазването на видовете и техните местообитания и това за нас би било голямо признание на усилията ни, ако беше вярно. За съжаление, природозащитните НПО можем да бъдем само консултанти по този процес, тъй като задължението за обявяване на нови защитени територии и зони е единствено на Министерството на околната среда и водите и на Европейската комисия. Въпреки това се надяваме, че правим и сме направили достатъчно, за да предотвратим всякакво забавяне и необявяване на защитени зони по НАТУРА 2000, защото това предпазва България от наказателна процедура (и финансови санкции) на ЕК за „непълнота на мрежата НАТУРА 2000”.

Макар, че се изкушаваме от идеята ви да си препишем изцяло заслугите за НАТУРА 2000, все пак сме длъжни да уточним за незапознатите, че в изпълнение на строгите процедури на Европейската комисия, предложенията на природозащитните НПО се одобряват от БАН, Националния съвет по биологично разнообразие, МОСВ, Министерския съвет и от Европейската комисия. Критериите за определяне на защитените зони по НАТУРА 2000 са строго научни и точно по тях Европейската комисия все още не приема, че България е покрила всички местообитания.

По тезата в материала, че „допуснатото свръхекологично законодателство в страната ограничава шанса за реализиране на проекти” ще напомним само, че екологичното законодателство, което Министерството на околната среда и водите прие, също е съгласувано с директивите на Европейския съюз. То не е „свръхекологично” и спира само проекти, които са в нарушение на НАТУРА 2000 и са получили отрицателна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Колкото и това да плаши анонимните автори на статията (тя не е подписана), както и някои инвеститори, така се дава възможност за развитието на природосъобразен бизнес, който ще се грижи за природата и ще спазва законите, без да се опитва да ги променя или пренебрегва в своя полза.

Да, природозащитните НПО и хората с гражданска позиция са неудобни – те са активни, винаги надушват къде има проблем, далавера или корупция, непрекъснато пречат със своите жалби, подписки, протести и шествия, канят евродепутати, задават въпроси и търсят отговори. Няма друг сектор в страната, който да е така неудобен! Но като техен представител, ние от Българска Фондация Биоразнообразие ви обещаваме, че ще продължаваме да правим точно това! И ще продължаваме да се противопоставяме на всеки, който се опитва да печели за сметка на природата и интересите на българските граждани, като внушава, че достигането площта на защитените зони по НАТУРА 2000 до 35% от територията на страната ни е „преиграно” и проблем за България! Защото смятаме, че всеки подобен опит за насаждане на отрицателно мнение към европейската екологична мрежа, може сериозно да се отрази на имиджа на България в ЕС и да я постави в изолация от останалите страни членки, които вече декларираха като свой приоритет запазването на биоразнообразието на териториите си, при приемането на Европейската стратегия за биологично разнообразие от страна на Европейския Съвет на министрите на околната среда.

В защита на обществените интереси и опазване на националното и Европейското природно наследство - биоразнообразието в Странджа, Пирин и Витоша, кафявата мечка и балканската дива коза, бургаските езера, Камчия и Калиакра, териториите от Зеления пояс - Беласица, Осогово, Драгоманското блато и хълма Чепън, ние ще продължаваме да използваме всички, дадени ни от закона средства, за да изпълняваме общественополезните цели, за които сме създадени, включително работата ни по проекти за опазване на природата и устойчиво развитие на България, за екологично образование и прилагане, и подобряване на законодателството. А щом се налага, ще алармираме институциите и гражданите, всеки път, когато някои фирми или отделни интереси у нас се опитват да застанат над закона!

Това очакват от нас всички онези, които ни подкрепят! Не, защото получават някакви облаги, а защото милеят за красотите на България и мечтаят да живеят в страна, в която законът се спазва в интерес на нейните граждани и в която бизнесът се развива в хармония, а не срещу природата! Бизнес, който най-накрая ще разбере че НАТУРА 2000 не е пречка, а все още твърде слабо използвана възможност за неговото успешно и дългосрочно съществуване.