bg en

ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ НА IUCN

09.05.2006
Тук можете да намерите информация за видовете растения и животни в България, които са включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). БФБ е член на IUCN от 1999 г.
Можете да изтеглите списъка от тук