bg en

ВЕЛОМАРШРУТИ ПО ПЪТЯ НА ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА

06.12.2011
На 7 декември 2011 г., сряда, от 9:30 ч в залата на Областна администрация – Бургас (2 етаж) ще се проведе Регионална среща за представяне и обсъждане напредъка по проекта за създаване на международен веломаршрут „По пътя на желязната завеса”.

Срещата в Бургас е последната от 6-те за страната и се организира от Българска Фондация Биоразнообразие. За участие са поканени представители на национални, регионални и местни институции, неправителствени организации, експерти, представители на бизнеса и други заинтересовани страни.

Работната среща се организира от БФБ в рамките на проекта „Развитие на дългосрочна стратегия и мрежи за промотиране и изграждане на веломаршрут „Пътят на желязната завеса” в частта му на Балканите”. В рамките на проекта в България бе идентифицирана частта на трасето от Румънско-Сръбската граница до Черно море по протежението на бившата Желязна завеса. В Бургаска област трасето преминава през територията на Природен парк „Странджа” и достига Черно море.
До този момент са проведени срещи по места за събиране на информация, както за обектите на културно-историческото наследство, така и за природното богатство и биоразнообразие на пограничните ни райони, която ще бъде взета предвид при детайлното планиране на маршрута.

На Регионалната среща ще бъдат представени резултатите от проучването до момента, ще бъдат обсъдени мерки и стъпки за подобряване, развитие и разпознаваемост на маршрута, както и възможности за устойчиво развитие в района на Югоизточна България. Цел на срещата е и осъществяване на контакти и формиране на партньорства между заинтересованите страни. Ще бъде дискутиран и въпросът с изграждането на гранично предпазно съоръжение с Турция и връзката с велотрасето, както и последиците за вело и еко-туризма в Странджа от развитието на ловния туризъм на територията на природния парк.

Настоящият проект се реализира с подкрепата на Европейската комисия и се изпълнява в партньорство от БФБ, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Фондация ЕкоОбщност, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, румънската велоасоциация Байк Атак и гръцката община Тасос.