bg en

ВАС върна проекта за къмпинг на Карадере за екооценка

20.10.2015
Анализ в Ureport.bg на решението на ВАС, че проектът за строителство на луксозен ваканционен комплекс на Карадере на фирма „Макси 1″ трябва да мине екооценка. Българска Фондация Биоразнообразие и БДЗП бяха конституирани като страна по делото.
http://ureport.bg/94506/2015/10/19/politika/bulgaria/vas-varna-proekta-za-kamping-na-karadere-za-ekootsenka