bg en

ВАС отмени скандалното решение за Пирин от 28 декември 2017

протест
31.07.2018
Седем месеца след скандалното решение на Министерски съвет за промени в Плана за управление на Национален парк Пирин от 2004 г., който БФБ изработи по възлагане на МОСВ, съдът се произнесе за отмяна на решението, заради което десетки хиляди граждани протестираха месеци наред, а в Благоевград и до настоящия момент. 

Върховният административен съд отмени на първа инстанция решението на правителството от декември 2017 г. за промени в действащия план за управление на Национален парк Пирин, които отвориха за застрояване до 48% от парка. Делото беше заведено от представители на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Решението на съда е в унисон с европейските директиви. То показва, че гражданите са били прави да излизат месеци наред на многохилядни протести в защита на Национален парк Пирин в над 50 града в България и по света и да отстояват истината и справедливостта да възтържествуват.

Какво се казва в решението на съда?

- Строителството на нови ски писти и прилежащата към тях инфраструктура противоречи на режима на територията по чл. 21 на Закона за защитените територии. Т.е. няма как да строят ски курорти в националните паркове.

- Строителството на водохващания без посочване, че са само за питейни нужди, противоречи на режима на територията, определен от чл. 21 от Закона за защитените територии.

- Преди промените в Плана за управление на Национален парк "Пирин" да бъдат приети от Министерски съвет през декември 2017 г., те е трябвало да бъдат подложени на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, каквито обаче не са били направени. Това се налага, защото те засягат защитени зони и трябва да се приложи европейската Директива за екологична оценка.


Правителството може да обжалва на втора инстанция това решение на съда в 14-дневен срок, но това би било скандално, припомнят природозащитниците. Въпреки това още вчера не закъсня реакцията на вицепремиера Валери Симеонов, който подчерта, че не такова ще бъде решението на петчленния състав на ВАС.

Това е второто дело тази година, което Коалиция „За да остане природа в България“ печели в защита на Национален парк Пирин. През април 2018 г. съдът отмени решение на министъра на околната среда и водите от март 2017 г. актуализацията на Плана за управление на Национален парк "Пирин" да не се подлага на екологична оценка и оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с границите на парка. Промените във въпросната актуализация предвиждат 12,5 пъти повече застрояване спрямо първоначалния План за управление и сечи върху 60% от територията на националния парк. Делото ще се гледа на втора инстанция през септември 2018 г.

Благодарим на всички, които вярваха и бяха с нас всеки четвъртък в десетки градове в България и в чужбина, които не се отчаяха от студа, снега и както казва един наш колега - по сандали дочакахме добрите новини. Колко дълго ще им се радваме не знаем, но важното е, че се видя светлина и надежда, за тези, които милеят за българската природа.

Сегашното решение на съда е на:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/967828fa6df6795dc22582ac0023c479?OpenDocument