bg en

В Петрич бе учреден Съвет по туризъм

В Петрич бе учреден Съвет по туризъм
08.10.2007
На 20.09.2007 г. във връзка с изпълняваният от Община Петрич проект “Възвръщане на славата на Националния културно-исторически паметник Самуилова крепост чрез институционално (публично и частно) трансгранично сътрудничество на местно ниво в района на Петрич, България и Струмица, Македония” се проведе дискусия по учредяване на Съвет по туризъм - гр. Петрич.
Предстои регистриране на Сдружението в Благоеградски окръжен съд.
Срещите, обученията и кръглите маси, предвидени в посоченият по-горе проект на Община Петрич се организират и изпълняват от Българска Фондация Биоразнообразие.