bg en

Уъркшоп „Правна защита на околната среда”

07.08.2009
Форматът на обучението бе уъркшоп (работна група), което предполага активно участие на всички, както обучаващи, така и обучаеми. За всяко от занятията бе определен водещ – специалист в съответната област, но се разчиташе и на приноса на всички участници.
Обучението бе организирано от Българска фондация "Биоразнообразие", съвместно със Зелените адвокати и сдружение Тринога (с. Желен) и бе подпомогнато от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС посредством Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Програма на уъркшопа
30 юли
9.30 – 11.30
Изисквания на Бернската конвенция и Директивите за Хабитатите и Птиците (Натура 2000) – (водещ Андрей Ковачев)
Закон за Биологичното разнообразие и Наредба за Оценките за Съвместимост (водещ адв. Паскалев)
Чай-пауза
11.45 – 13.30
Директиви за Environmental Impact Assessment и Strategic Impact Assessment.
ЗООС и Наредби за ЕО и ОВОС (адв. Паскалев и Ал. Дунчев)

14.30 – 16.00
Орхуска конвенция за достъп до информация и правосъдие и ЗДОИ (адв. Паскалев и адв. Овчаров)
Чай-пауза
16.30 – 17.30
Обща дискусия – какво се прави, какви нарушения/вратички сме срещали, какво искаме да се промени (адв. Овчаров).
17.30 ...
Раздумка на чай: Икономическа стойност на екологични ресурси (методи, предимства и недостатъци). Критически поглед върху бясното преследване на икономическия растеж. (Филка Секулова)

31 юли
9.00 – 10.30
Съдебна система – компетенции и възможности (Евгения Атанасова).
Административен процес – инициатива, възможност за участие на НПО и граждани, актове и действия подлежащи на атакуване (адв. Свилен Овчаров)
Съд на Европейските общности - искане за преюдициално становище (referral) – какво може и какво не може да се прави (адв. Паскалев)
Чай-пауза
10.45 – 12.45
Лобиране в българските институции (водещ Стефан Аврамов)
Писане на сигнали до европейските институции - ЕК и ЕП, омбудсман, ОЛАФ и др. (Васил Къдринов)
14.30 – 16.30
Писане на жалба – упражнение по няколко решения по ОВОС за Мини ВЕЦ или Ветропаркове (адв. Овчаров, Андрей Ковачев)
16.30 - 18.30
Обсъждане на координационен механизъм между НПО и Зелени Адвокати.
Обща дискусия