bg en

Утвърдени са Плановете за действие за два вида кълвачи, изготвени от БФБ

трипръст кълвач
20.02.2020
Днес получихме уведомително писмо от Министерството на околната среда и водите, че със Заповед РД – 955/20.12.2019 г. са утвърдени ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на трипръстия кълвач (Picoides tridactylus) в България за периода 2020 – 2029 г. и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) в България за периода 2020 – 2029 г.

Щастливи сме, че след като Проекто- плановете бяха внесени през януари 2016 г., днес вече плановете са официално утвърдени и влизат в сила за опазване на двата застрашени вида кълвачи - белогърбия и трипръстия. 

Плановете за действие бяха изготвени от Българска Фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Повече информация за двата вида може да научите в нашия сайт - НАПРАВЛЕНИЯ/ раздел Застрашени видове. В края на подстраницата има линкове към Плановете за действие. 

Може да ги изтеглите и директно от нашата подстраница ИНФОРМАЦИЯ / ДОКУМЕНТИ / Планове за действие.

сн. Георги Герджиков