bg en

Устойчиво управление на риска от наводнения – или как да се предпазим от водната стихия без да увреждаме речните екосистеми

Лекция
16.01.2015
Тази седмица с Венцислав Василев - директор национален офис в Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, ще засегнем темата за наводненията. Ще ви запознаем с техните причини, ще анализираме примери за наводнения в България от последните години.
Ще погледнем какво е въздействието върху екосистемите от традиционните защитни мерки и има ли алтернативи? Ще си поговорим и за концепцията за устойчиво управление на риска, какви са съвременните подходи и практики за превенция. Ще разгледаме опитът в Европа и предстоящото в България.
На 21. 01 (сряда), от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Темата: „Устойчиво управление на риска от наводнения – или как да се предпазим от водната стихия без да увреждаме речните екосистеми.“
Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/1585868824969146/
Курсът се подпомага от Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.