bg en

Успешното загнездване на черния лешояд в България

re
Номинацията е за Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици за работата им по успешното загнездване на черния лешояд в България, което се случи за първи път от няколко десетилетия именно тази година. Цяло поколение природозащитници работиха ежедневно, за да се стигне до този момент, в който последната пратка птици, дарена от Испания, пристигна в България, а две от внесените птици успешно загнездиха и отгледаха малко.

30 години упорит труд и подкрепата на съмишленици и партньори доведоха до следните резултати:
  • успешно са възстановени белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина /благодарение на ползотворното партньорство на трите организации/;
  • бяха върнати на свобода 138 белоглави лешояда, получени като дарение от 19 зоопаркове в 7 страни;
  • общо 59 черни лешояда бяха дарени от Испания, с цената на огромни усилия на голям международен екип;
  • организациите са на път да възвърнат уникалната екологична функция на лешоядите,  като „санитари“ в дивата природа, което би спестило на икономиката, държавата и частните стопани, милиони левове, необходими за екарисажно обезопасяване на мъртви домашни животни.
Загнездването на черните лешояди е преломен момент в програмата за връщането на едрите видове лешояди в България, плод е на съвместни международни усилия, както и на отлично партньорство между трите български организации и заслужава национално признание.

За повече информация:
Първото излюпено малко на черен лешояд от 28 години насам в България е факт!
Първото малко на черен лешояд, излюпено в природата в България, беше успешно опръстенено в гнездото