bg en

Удължаваме срока за записване за обучението за изкуствените рифове до 6 септември

Предстои обучение за изкуствените рифове
28.08.2015
Ако обичате Черно море, ако ви е грижа за него, за водните му обитатели и за това какво можем да направим, за да го опазим, ако не знаете какво са изкуствени рифове, но бихте желали да научите как се правят и инсталират и каква е ползата от тях за морските екосистеми и за хората…ви предлагаме да участвате в тридневно обучение. Обучението се организира от Българска фондация Биоразнообразие и ще се проведе в перода 11-13 септември, 2015 г. в село Кранево.

Теми на обучението:
Обучението ще предостави предостави практически опит и знания, свързани с изкуствените рифове, които са създадават по проект REEFS, и част от които са инсталирани в района на село Кранево. Експерти биолози, морски еколози и водолази ще запознаят участниците по следните въпроси:

- Какво са изкуствените рифове, какви типове изкуствени рифове има, как се произвеждат и инсталират;
- Каква е ползата от изкуствените рифове за морските екосистеми и за хората;
- Практически занимания по изработването на изкуствен риф;
- Посещение на мястото, където се изработват рифовете и където са инсталирани;

Какво осигуряваме:
- Настаняване в стаи за трима – нощувка и осигурена храна в почивна станция в село Кранево в периода 11-13 сепметври, 2015 г.;
 
- Организиран транспорт от Варна до Кранево и обратно след завършване на семинара на 13 септември, 2015 г.
 
Ако имате желание да участвате, моля попълнете формуляра за кандидатстване по-долу  и го изпратете на следните адреси Julia.yordanova@biodiversity.bg и peter.todorov@biodiversity.bg (subject: seminar Artificial REEFS – Kranevo, 2015) до 6 септември, 2015 г.
 
Одобрените на базата на информацията от формуляра за кандидатстване ще получат потвърждение от наша страна не по-късно от 9 септември, 2015 г. включително.

Повече за проекта
Проект REEFS цели възстановяване и подобряване на морските екосистеми и адресиране на проблемът с органичните замърсители в Черно море чрез предоставяне на подходящи условия за развитие на естествените филтратори на морската вода в Черно море – мидите. Проектът се изпълнява в партньорство с още четири държави, граничещи с Черно море – Румъния, Украйна, Грузия и Турция и също така се стреми към подобрявана на знанията и информацията необходима за изграждане и инсталиране на изкуствени рифове, както и за създаване на съвременни стратегии, планове за действие и вътрешни мерки, целящи възстановяване на морските ресурси и поддържане на риболовството в Черно море и за в бъдеще.

Формуляр за кандидатстване за участие в семинар „Практически занимания с Изкуствени рифове в Черно море"

11-13 септември, 2015 г., село Кранево

1. Три имена:

2. Възраст:

3. Местоживеене:

4. Информация за обратна връзка:
- адрес на електронна поща:
- телефон:

5. Специални изисквания за храна (вегетарианска диета, алергии и др.):

6. С какво се занимавате, ако сте студент – какво учите?

7. Какво ви мотивира да участвате в семинарът? (до 600 знака)

8. С какво бихте могли да допринесете за успешното провеждане на семинара? (до 600 знака)

9. Как бихте могли да използвате знанията придобити по време на семинара? (До 600 знака)

Обучение „Практически занимания с Изкуствени рифове в Черно море" се организира от Българска Фондация Биоразнообразие като част от изпълнението на проект „Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето – REEFS“, финансиран по програмата за Черноморско сътрудничество 2007-2014 на ЕС.