bg en

Учебно пътуване за представяне на Добърско и Беласица

Учебно пътуване за представяне на Добърско и Беласица
15.04.2009
Обучението продължи три дни - от 3 до 5 април 2009 г. и имаше за цел на практика да покаже опита на два района започнали сравнително наскоро да развиват селски туризъм и вече постигнали сериозни успехи - с.Добърско и подгорските села в Природен парк Беласица.

На участниците в обучението бяха показани както къщите за гости, така и всички допълнителни услуги, които хората в двата района са развили - фолклорни групи, тематични, интерпретативни туристически маршрути, предлагане на традиционни ястия и демонстриране на занаяти.

Цялото обучение премина в дух на споделяне на опит, трудности и начини за постигане на успех сред единомишленици и колеги. Предстои участниците на практика да приложат видяното и най-вече да добият увереност, че и в България когато има добра мотивация и природни дадености – нещата могат да се случват и от това да печелят и хората и природата!