bg en

Търсят се ентусиасти за младежки лагер 'ПриРодна Академия УЗАНА”

Академията
18.07.2016
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) организира творчески лагер за развитие на едно специално място - Детската природна академия Узана, така че тя да привлича хора от цялата страна и да служи като модел на място с устойчиво управление, преживелищно учене и опазване на биоразнообразието. Предизвикателството на творческия лагер е как това място да стане такова! Канят се смели и ентусиазирани творци от 31 юли до 6 август да преживеят 6 дни в учене, споделяне, дискусии, съмнения и визии за бъдещето.

Ще се учи за маркетинг, фондонабиране и комуникации. Ще се обединява наученото и преживяното с това, което участниците носят в себе си, за да може академията да вдъхновява, да запалва искри и любов към природата. 

Търсят се млади експерти или ентусиасти между 18 и 35 години, които са смели и искат да създават и помагат, готови са на реален ангажимент, откриват в себе си дизайнер, PR, предприемач, влече ги неформално образование или са художник, фотограф и всичко друго, подкрепящо творческия процес и неговото публично реализиране. 

Мястото на лагера е Географският център на България и една от най-красивите поляни, обградена отвсякъде с вековни букови гори. Оттук е изходна точка към два парка: на запад - Национален парк „Централен Балкан " и на изток - Природен парк „Българка". Ще се спи на палатки около хижа Горски дом, за храната ще се грижи Люси Хайдутов: еколог, виден готвач и чудесен човек. Ще се използват санитарните възли на хижата. Всеки сам отговаря за транспорта, чрез който да стигне до мястото на провеждане на лагера. 

Нужно е да се изпрати формуляр за участие, а крайният срок за записване е 23.07.2016 г. 

С обединените умения на всички замесени в лагера, организаторите от БФБ се надяват да се създадат различни варианти за представяне на Детската природна академия и Узана пред света. 

"Детска природна академия Узана“ е създадена от БФБ в партньорство с Община Габрово и обучава децата и техните родители в значението на биоразнообразието и сред гората и на закрито в залите и лабораторията. Община Габрово се довери на БФБ, за да се превърне Посетителският център на Узана в място пълно с живот, където да се учи чрез и за природата на този забележителен район. Лагерът се организира в рамките на проект „За Балкана и хората“. 

Вижте повече на: http://forthenature.org/swissprogramme