bg en

Търсим слоган за регионалната марка "Странджа"!

лого
08.01.2010
Регионалната марка се дава на сертифицираните къщи за гости, продукти, услуги и др., намиращи се или произведени на територията на Природен парк Странджа и носещи спецификата на района.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

• Конкурсът е анонимен. В него могат да участват фирми и отделни лица без значение от своята възраст, пол, религия.
• Наградата за предложението, класирано на първо място, е в размер на 200 лв.
• Предложенията (в писмо или на място) ще се приемат на адрес:
Българска Фондация Биоразнообразие – Регионален офис Бургас
Бургас 8000, ул. Гурко 53, бл.1, ап.1 (на отделен лист в плика напишете вашите имена и адрес/телефон за контакти)
• За тези, които не държат на своята анонимност – може да изпращат предложенията си и по електронна поща на адрес strandja@biodiversity.bg. Те трябва да съдържат предложенията за слоган, написани на кирилица, както и имената на участника в конкурса, телефон и е-мейл за контакти.
• Краен срок за представяне на предложенията – 10.02.2010 г.
• проектите ще бъдат оценявани по своята оригиналност, креативност, запомнящ се ефект, връзка със Странджа.
• Оценката на проектите ще бъде извършена от комисия с представители на Дирекцията на ПП Странджа, фондация Биоразнообразие и PR експерт.
• Слоганът ще бъде регистриран в Патентното ведомство на България.
• Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 15.02.2010 г.

Включи се и ти, предизвикай собствените си възможности и стани автор на най-завладяващия слоган за Странджа!