bg en

Търсим посланици за климата сред студентите от Международно висше бизнес училище

представяне на БФБ
29.04.2020
Днес Йорданка Славова представи Българска фондация Биоразнообразие пред студенти по туризъм редовно и задочно обучение от Международно висше бизнес училище – Ботевград.
 
Много яко беше! Толкова всеобхватно до момента нито една организация не си е представяла дейността. Наистина им беше много интересно.“ – споделиха студенти от дисциплината "Планиране и развитие на туризма".
 
Йорданка представи основните направления на фондацията – Опазване на видове, Натура 2000 и Зелен пояс, Биосферни паркове, Образователни дейности, Устойчив туризъм и Комуникационни дейности. Основните ни проекти в момента, както и тези, свързани с младите хора – проекта по Еразъм+ „Бъдещи природозащитници“ и последния, който тъкмо стартираме - „GameON”, финансиран от програма DEAR на ЕК.
 
Надяваме се, че сред студентите от International Business School ще открием нашите посланици за климата и климатичните промени, особено като се има предвид, че техният преподавател д-р Десислава Алексиева е един от активистите за опазването на природата в България.