bg en

Туристически кът "Беледие хан"

Туристически кът "Беледие хан"
23.09.2008
Новият мост над река Крива дава възможност на посетителите на района край хижа Люляка лесно да достигат до любимите места за пикник и разходки, да ползват новоизградената беседка и възстановената детска площадка, както и да се запознаят с богатото биоразнообразие на Беледие хан. Местността е предложена от БФБ за защитена местност.
Предстои изграждането на подобни туристически и образователни кътове и маршрути и на други интересни места в община Костинброд - изворите край с. Безден, влажните ливади в местността Раниславци, вековните дъбове край с. Дреново.