bg en

Цветелина Катанска, БНТ

Цветелина
Цветелина Катанска е репортер на БНТ новините, който отразява множество и най-различни теми, свързани с опазването на природата. През настоящата година тя направи репортажи за чистотата на въздуха в България, последиците от замърсяването с уран във водата, протести срещу кариера за мрамор в Куртово Конаре, Белене, незаконни сечи, фермерски пазари, Натура 2000 и др. Цветелина Катанска представя темите обективно, безпристрастно, като отразява всички гледни точки на проблема.
 
За повече информация:
Световен ден на Земята
Фермерски пазар за един ден
Протест на жители на Куртово Конаре срещу кариера за мрамор
Какво представлява Натура 2000 и какви ограничения поставя