bg en

Тридневно онлайн обучение за ползите от мониторинг и опазване на биоразнообразието от 24 до 26 март

re
23.03.2021
Асоциация на Парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунският университет „Аристотел“, Гърция (AUTH) и Чешкият университет по природни науки в Прага (CULS) организират тридневно онлайн събитие, което ще се проведе на 24, 25 и 26 март от 19 часа.

В три поредни дни ще бъдат разгледани ползите от мониторинга и опазването на биоразнообразието в България, Гърция и Чехия. Обучението е онлайн, безплатно, на английски език, а лектори ще бъдат представители и на трите страни.

На 24 март от 19 ч. българско време (18:00 CET) темата ще бъде: "Африканската чума по свинете в Чехия - как можем да използваме резултатите от мониторинга на дивите видове за справяне с епидемията". Лектор ще бъде Miloš Ježek от CULS. За да участвате, последвайте линка в Зуум:
https://zoom.us/j/96587556583?pwd=ekRnaGYzc1BuQWV5RTd0aDlEc2tHQT09

На следващия ден, 25 март, отново от 19 ч. българско време (18:00 CET) Нели Дончева от WWF България ще представи ползите от крайречните гори в България и начините за тяхното опазване.

Тема: Крайречните гори - ползи, настоящо състояние и възстановяване

Линк за участие: https://authgr.zoom.us/j/97659701774

Последната тема от международното тридневно онлайн образователно приключение ще бъде на 26 март от 19 ч. българско време (18:00 CET), в която Ioannis Tsiripidis от Солунския университет ще покаже образователно видео от защитена зона Лагуната Ангелохори - (GR1220005), за да представи темата за опазването на зоните по Натура 2000 в Гърция.

Тема: Мрежата Натура 2000 и Директивата на местообитанията в Гърция. Случаят със защитена зона "Лагуна Ангелохори" (GR1220005)

Линк за участие: https://authgr.zoom.us/j/97659701774

Повече информация и по-подробно описание на темите може да намерите на: http://edu.parks.bg/en/educational-three-day-online-event-monitoring-and-conservation-of-biodiversity/

Събитието е организирано по проект „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2