bg en

Травентурия – за екскурзия с кауза

Травентурия
Травентурия ООД е лицензиран туроператор специализирал в пътешествия, предназначени за индивидуални туристи вече 10 години. Агенцията се стреми към популяризирането на отговорен туризъм, с грижа за природата. И през настоящата година Травентурия продължиха да организират своите екскурзии с кауза, в които – екскурзии до интересни места, в цената за които влизат и средства за подпомагане на определени каузи. Бяха организирани пътувания до Керкини; до Драгоманското блато и Чепън; ПП „Русенски лом“ и Сребърна; Кресненското дефиле; до Северна Гърция и др., с които подпомогна дейностите на клуб С.К.О.Р.Е.Ц, СДП Балкани, Българска фондация Биоразнообразие, Фонд за дивата флора и фауна, Зелени Балкани и др.
 
За повече информация:
https://www.facebook.com/pg/Traventuria/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Traventuria/posts/10154426909713072
http://www.traventuria.bg/