bg en

Транс-гранично сътрудничество в рамките на „Зеления пояс”

08.12.2006

Беше изготвена концепция за съвместни проекти по Българо-Македонската граница и по-специално за Осогово и Беласица.

Швейцарската организация Pro Natura сподели своя опит в управлението на защитени територии и развитието на устойчиви практики и продукти в тези райони.

Семинарът беше организиран като част от проекта на БФБ: „Промоция на инициативата Зелен пояс в България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Франкфуртското Зоологическо Дружество.