bg en

Топлина по странджански

плетива
12.03.2011
Възстановяването на занаяти, свързани с обработката на вълна ще бъде допълнено тази година и с багренето с естествени растителни багрила. Част от продукцията вече намери своите стопани, но тепърва предстои топлите странджански плетива да достигнат до хората в София, Бургас и другаде из страната.
Дейностите са организирани по проект „Модел за стимулиране на традиционното животновъдство като механизъм за опазване на биоразнообразието в ливадите и пасищата в природен парк Странджа”, изпълняван от СНЦ „Зелена България”, финансиран от Програмата за малки проекти към Глобалния екологичен фонд, в партньорство с ДПП „Странджа” и Българска Фондация Биоразнообразие.