bg en

Тематични маршрути в Беласица

Тематични маршрути в Беласица
13.11.2008
Туристическите маршрути „Животът на кестена” и „Пеперудите и цветята на Беласица” са част от проект “Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”. Изпълнител на проекта е Българска фондация Биоразнообразие – клон Беласица, в партньорство с община Петрич, Пирински Туристически форум и Туристическо дружество „Калабак”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и всички партньори.


Официалното откриване на пътеките се осъществява с любезното съдействие на кметовете на селата Коларово и Яворница, читалище „Яне Сандански” в с.Коларово и читалище „Антон Попов” в с.Яворница, както и на Дирекцията на природен парк „Беласица”.

Програмата на откриването може да изтеглите тук.