bg en

ТЪРСИМ НАШИЯ КОМУНИКАЦИОНЕН ЕКСПЕРТ!

обява
08.02.2020
Обичаш да общуваш, имаш силна страст и умение да разказваш истории – с думи, фото и/или видео образи и познаваш социалните мрежи като петте си пръста. Интересуваш се от въздействието на климата върху биоразнообразието, природните ресурси и екосистемните услуги? Искаш да предадеш нататък и заедно да постигнем ПРОМЯНА – в нагласите, реалните действия в ежедневието, обществената и политическа отговорност?

Тогава имаме предложение за теб, защото ние от Българска фондация Биоразнообразие търсим да назначим комуникационен експерт в София за новия ни проект „Game over? Do not let climate change end the game!“
 
Какво предлагаме?
  • работа за важна кауза – опазване на природата и спиране на климатичните промени
  • придобиване на професионален опит в управлението на комуникациите, публичните дейности и кампаниите в европейски проект
  • работа в мотивиран екип, в подкрепяща среда, в неправителствения сектор, където мнението на всеки член на екипа е високо ценено!
  • комуникация и дейности, насочени предимно към младежи между 18 и 35 години
  • работа и контакти с разнообразни общности, компании и държавни структури: младежи, професионални ПР агенции, медии, артистични групи и институции, НПО и институции на национално и европейско ниво.
  • възможност за творческа свобода и гъвкав проектен план, който дава възможност за креативност при реализиране на идеи за опазване на природата и намаляване на нашата роля в климатичните промени
  • дългосрочен ангажимент, работа на пълен работен ден с възможност за гъвкаво разпределение на задачите, след изпитателен срок
Основни отговорности:
Основните задължения на новия член на нашия екип ще са свързани с провеждане на комуникационна кампания за климатичните промени в България  (ежеседмично генериране на онлайн съдържание, срещи с партньори, младежи и търсене на нови съмишленици),  популяризиране  и планиране на множество разнообразни събития в цялата страна.

За нас: 
Българска фондация Биоразнообразие работи за опазването на природата чрез експертиза в проучването на видове и местообитания, създаване и опазване на защитени и Натура 2000 зони, въвличане и подкрепа на младежи, граждански групи, местни общности и отговорни бизнеси за природата.

Повече за дейностите на проект  “Game over? Do not let climate change end the game?”

Как да кандидатстваш за позицията?
Ако ти си нашия човек, кандидатствай в три стъпки:

1. Попълни следната кратка анкета по скала от 1 до 5 (най-силно е 5):
Имам опит в различни креативни комуникационни, маркетингови или copy writing роли   
Имам опит и/или (започнато) образование в сферата на публичните комуникации, връзки с обществеността, журналистика, маркетинг и реклама, социални науки  
Имам интерес / познания в сферата на опазването на околната среда, климатичните промени, опазване на природата и ресурсите  
Силна страст и умение да разказвам истории – с думи, фото и/или видео образи  
Имам множество “луди” идеи и творчески подход в комуникацията на живо, онлайн, през традиционни и нови медии  
В свои води съм в света на дигиталното и имам силно собствено онлайн присъствие  
Администрирал съм онлайн съдържание:
  1. уеб страница (content management и блог системи) 
  2. социални мрежи (основно Facebook, Tweeter и Instagram, вкл. реклама);
  3. Google приложения (Gmail, YouTube, Drive и др.)
 
Владея софтуер за графичен дизайн, фото, аудио и видео обработка, текстова обработка, изготвяне на презентации  
Умея отлично да се изразявам писмено и да водя официална комуникация на български и английски език  
Притежавам инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове, добра организация на работата, готовност за интензивно професионално развитие  
Имам опит с организиране на кампании или работа по проекти  
Познавам и съм работил с младежи между 18 и 35 г.  
Имам желание да бъда част от екипа на организацията, а не само да работя по конкретен проект  
 
2. Приложи кратка автобиография (2 страници)
3. Разкажи ни в мотивационно писмо/ видео/ фото разказ/ презентация/ есе / друго защо искаш да работиш с нас
 
Очакваме твоята кандидатура до 25.02.2020 на e-mail jordanka.dineva@biodiversity.bg с предмет  Комуникационен експерт
 
С най-подходящите кандидати ще се свържем за допълнително интервю с екипа на Фондацията!