bg en

ТД Приста за Дунавските острови

Приста
Неизброими са островите по река Дунав, възникнали от естествени пясъчни наноси или от затлачени потънали кораби. В територията на област Русе, те са около 10, обособени в 4 по-големи островни групи – това са Батин, Люляка, Алеко и Мишка. Достъпни са с туристически каяци, с рибарски лодки, яхти или малки корабчета. Достъпни са и със сал (какъвто има в Тутракан)! Островите са идеално място за гнездене на водолюбиви птици – бяла и сива чапла, корморани, морски орел и много други. През лятото, когато нивото на Дунав спадне, изплуват и самите пясъчни наноси, от които острoвите са създадени, ширват се километрични плажове от фин пясък – неповторимо. Следващата година тези своеобразни дюни са на друго място – местят се и пътуват, както по една истински жива река.
 
Дунав обаче носи не само пясък. Дунав носи и тиня, носи и отпадъци. Тинята е природен продукт, тя се утаява, но отпадъците засядат по островите. Когато нивото на водата се вдигне, леки пластмасови бутилки, парчета стиропор, козметични продукти или какво ли още не навлизат във вътрешността на островите и се натрупват там за неопределено дълго време. Докато не дойде някой нарочно да ги премахне. С тази нелека задача се е заело русенското туристическо дружество „Приста“. В поредица от водни походи с каяци и моторни лодки, доброволци и приятели на дружеството чистиха, извозваха, но и плаваха, бяха част от неповторимия пейзаж на голямата река и в крайна сметка създадоха цяло приключение. Събраните отпадъци бяха извозени и предадени за рециклиране, а много от участниците гребаха с каяк за първи път в живота. Всичко това беше съпроводено с информационна кампания за биоразнообразието на Дунав, потенциала за туризъм и превенция на замърсяванията. В месеците, неподходящи за гребане по реката, ТД Приста разгърна широка образователна кампания с русенските училища и центъра за социални услуги за деца и семейства – множество лекции и практични извънкласни занимания на открито бяха организирани, а за финал проведоха ученическа екскурзия до природен парк Персина.
 
За повече информация:
Резултати от проекта „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“
Фейсбук страница за Дунавските острови