bg en

ТД "Момини двори" обновиха маркировката по Е4 в маршрута от х. „Попови ливади“ до х. „Славянка“

re
03.12.2020
В края на ноември доброволци и представители на Сдружение „Туристическо дружество - Момини двори“, с подкрепата на Българска фондация Биоразнообразие възстановиха успешно маркировката по тематичния трансевропейски пешеходен туристически маршрут Е4 на територията на Южен Пирин и Славянка. Това са маршрутите от х. „Попови ливади“ – до Парилски преслап, от Парилски Преслап до Голям Царев връх (Цари връх) и от х. „Славянка“ до Парилски преслап.
 
Маршрутът от х. „Попови ливади“ до Парилски преслап и от Парилски преслап до Цари връх е с дължина около 27 километра и е маркиран с бяло-червена маркировка. А от х. „Славянка“ до Парилски преслап е с дължина около 1,5 километра и е маркиран със синьо-бяла маркировка.
 
В началото на всеки един от маршрутите беше поставена и указателна табела за посока в съответствие с правилника за маркировките по туристическите пътища в Република България.
 
Двата маршрута са силно посещавани и привличат туристи от цял свят както през лятото, така и през зимата с богато биоразнообразие и история. Те преминават през едни от най-живописните местности в планините Южен Пирин и Славянка като местността Попови ливади, Парилска седловина, Голям Царев връх (Цари връх), резерватът Алиботуш и др.
 
Отправни точки на маршрутите са хижите „Попови ливади“ и „Славянка“, които са чудесни места за почивка и отдих и са стопанисвани от Туристическо дружество „Момини двори – Гоце Делчев“. Хижа „Попови ливади” (1412 м) е построена от 1964 г. Тя е разположена в местността Попови ливади, известна още като Папаз чаир, в красива иглолистна гора. Хижа „Славянка“ (1040 м) се намира в североизточната част на планината Славянка (Алиботуш) на около 1 км източно от красивата Парилска седловина. В миналото е била гранична застава.
 
Подновяването на маркировката ще направи предпочитаните туристически маршрути още по-достъпни и ще допринесе за успешното развитие на туризма в района.
 
Международен път Е4 е най-дългият пешеходен трансевропейски маршрут с дължина 11 800 км., който преминава през 10 държави. В българската си част той обхваща планините Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка.  
 
Маркирането на тематичните маршрути беше организирано в рамките на проект „Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“ с кратко име BIO-INNOVATЕ. Проектът „BIO-INNOVATE“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.