bg en

Създаване на регионална марка за ПП “Странджа”

Регионалната марка на ПП “Странджа” цели да развие местни продукти, селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” имидж на Странджа. В допълнение ще се укрепят партньорството и стопанските възможности чрез сертифициране на партньорите на Дирекцията на ПП Странджа, включително предприемачи в селския и екологичен туризъм, фермери, пчелари, събирачи на билки и др.
Регионалната марка за природен парк “Странджа” ще бъде гаранция за качество за туристическите услуги и произведените в него стоки.

Дейности по проекта:
  • Запознаване с опита в България и чужбина - НП Централен Балкан, защитени природни територии в Република Хърватска
  • Конкурс за изработване на лого, което да представя марката и да се дава на сертифицираните къщи за гости, продукти, произведени в парка, услуги и др.
  • Концепция за развитие на регионална марка за ПП „Странджа”
  • Правна регистрация и защита на марката,
  • Семинар за местни бизнес партньори, за информиране за ползите от прилагането на регионална марка, и въвличане в изготвянето на стандарти и правила.
  • Разработване на маркетинговата стратегия за популяризиране стойността и идентичността на сертифицираните местни продукти и услуги.
  • Популяризиране на инициативата.