bg en

Състезание между училищата в Община Костинброд

Състезание между училищата в Община Костинброд
21.05.2010
Участниците получиха книги, брошури, тениски и торбички на БФБ и Коалицията "За да остане природа в България", а победителите ще отидат на екскурзия до забележителен природен обект в страната.