bg en

Състезание Натура 2000 в Благоевградска област

11.03.2009
Въпросите в теста ще обхващат защитените територии и видове растения и животни в България и по-специално тези на територията на нашата област. Тъй като тази материя е слабо застъпена в учебния материал, на всяко училище е предоставен комплект от специално подготвени за състезанието учебни помагала за самоподготовка на учениците. Материалите са достъпни за изтегляне от нашия сайт в раздела „За ученици и студенти”.
Училищата, които желаят да участват в състезанието трябва да подадат заявки до 20 март. Провеждането на първия кръг ще бъде в периода 13 – 17 април.
Състезанието се реализира по проект, одобрен от Министерство на образованието и науката и финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Провежда се с любезното съдействие на Регионалния исторически музей – Благоевград, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Дирекцията на Природен парк „Беласица”, Дирекциите на Национален парк „Пирин” и „Рила”.