bg en

Със сертификати бяха отличени Бъдещите природозащитници

cert
04.03.2021
Участниците в безплатната обучителна програма бяха отличени от Тома Белев със сертификати за преминатото обучение, което включваше:
 • 6 двудневни интерактивни обучителни модули на български език и 12 онлайн сесии на английски език
 • Допълнителни задачи за самоподготовка преди и след модулите
 • Достъп до онлайн материали и научни статии на български и английски език
 • Практически задачи, онлайн и офлайн дискусии
 • Учебни пътувания и практика на терен
 • и свободен достъп до разработения специално за целите на програмата онлайн продукт, включващ над 100 обучителни материала (лекции, видео, презентации) с полезна информация от България, Гърция и Чехия, групирани в следните пет модула
 • Природозащита на практика;
 • Управление на природните ресурси и опазването на биоразнообразието;
 • Европейски добри практики за проучване на видове и местообитания;
 • Уникалност на биоразнообразието в Гърция, България и Чехия;
 • Застъпничество и ангажиране за природозащита;
Достъпът до всички образователни ресурси е безплатен, след регистрация в  „Бъдещи природозащитници“ –  http://edu.parks.bg/. В сайта се съдържат още новини, информация и видео от проведените обучения, публични лекции и международни уебинари, организирани като част отобразователна програма по проект „Бъдещи природозащитници“.