bg en

Световният ден на влажните зони посветен на туризма

точката на Атанасовско езеро
02.02.2012
Заслужава да се отбележи, че туризмът е една от многото услуги, които предоставят влажните зони. Осигуряването на добре управлявани туристически практики в и около влажните зони и за образоване на туристите върху стойността на влажните зони допринасят за тяхното здраве и дългосрочни ползи, които влажните зони предоставят на хората, дивата природа, икономика и биоразнообразието.

Към днешна дата, Рамсарската конвенция не е имала специален фокус върху влажните зони и връзката им с туризма и отдиха.

Но през 2012 г. Световният ден на влажните зони е посветен на влажните зони и туризма

Световният ден на влажните зони 2012 г. ще бъде загрявка за силен акцент върху туризма в COP11 - шанс за нас, за да помогне на всички да фокусират вниманието си върху туризма в и около влажни зони. Днешният ден е възможност да се използва кампанията на влажните зони и туризма, за да се оцени стойността на нашите местни влажни зони от гледна точка на туристите и местните членове на общността, както и да се разглеждат предимствата на устойчивия туризъм на екосистемите на влажните зони.

• Как може туристите да допринесат за местните икономики, опазването, образованието и повишаването на осведомеността относно ползите на влажните зони?
• Как може отдихът да насърчи опазването?
• Как може местните НПО партньори да приложат най-добрите практики за поддържане или увеличаване на биологичното разнообразие и здравето на екосистемите?
• По колко различни начини могат мениджърите на влажните зони да интегрират устойчивия туризъм и отдих в добре управлявана влажна зони?

Туризмът може да играе много важна роля в опазването на околната среда и разпространението на консервационни съобщения са част от добре управляваните туристически дейности.

Точно по темата Устойчив туризъм във влажните зони работи в момента БФБ като партньор на БДЗП при изпълнението на проект "Живот за Бургаските езера", финансиран от програмата LIFE+ на ЕС. В рамките на проекта ще бъде изграден цялостен туристически маршрут около езерата, който ще представя както възможностите за наблюдение на птици и дива природа, така и интересните археологически обекти, музеите и центровете, местата за отдих и спорт за гражданите и гостите на Бургас.

Очаквайте скоро маршрутът и ако имате предложения за името му - пишете ни!!!