bg en

Световен ден на водата – 22 март

Световен ден на водата – 22 март
24.03.2008
Учениците от СОУИЧЕ „Кл. Охридски” не отстъпиха на силните момчета и с голяма усърдност се опитваха да запазят най-много вода в съдовете по време на щафетните игри. Повече от 30 деца взеха участие в различни игри – викторини, отборно рисуване на река Струма. В решаването на кръстословицата помогнаха и по-любознателните от публиката. Всички те получиха много награди - енциклопедии, дипляни, картички, плакати, значки и тениски с логото на кампанията „Зелен бъди!”

По време на празника хората имаха възможност да научат любопитни факти за водата и практически съвети как всеки един може да е по-отговорен към водните ресурси на планетата. Много от зрителите изразиха своята съпричастност и към заплахата на Водната планина Рила и се подписаха в петицията за спасяването й.

Отбелязването на Световния ден на водата е част от информационната кампания „Зелен бъди” на БФБ, която акцентира върху разумното и отговорно ползване на ресурсите – повторната употреба, енергийната ефективност и използването на възобновими източници на енергия. Кампанията се реализира в рамките на проект „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.