bg en

Световен ден на влажните зони

Атанасовско езеро 3
02.02.2010
Влажните зони са сред най-продуктивните екосистеми на Земята. Те предоставят уникални условия за живот на множество растителни и животински видове - безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Влажните зони са ценен източник на ресурси, от които зависи изхранването на милиони хора – риба, сол, тръстика, дивеч и др. Една от не по-малко важните ползи от влажните зони, е способността им да служат като естествена пречиствателна станция, благодарение на процеса на самопречистване на преминаващите през тях води.

Влажните зони са територии, приоритетни за опазване, поради факта, че пресушаването им, застрояването на техните брегове, прекалената урбанизация и засилващият се туристически поток, коригирането на речните корита и бракониерството водят до загиването на огромен брой животински и растителни видове, които се срещат единствено в тях.

Затова да не позволяваме да ослепява страната ни!

Днес нашите колеги от новосформираната природозащитна организация "Агалина" от Бургас организираха почистване в района на Атанасовско езеро и по-точно около Укритието за наблюдение на птици в защитената местност, което се стопанисва от РИОСВ Бургас. Повече от 15 ентусиазирани младежи с голи ръце разчистваха района от бурени и отпадъци и подобряваха достъпа на посетители и възможността за по-добро наблюдение на птици.
За съжаление идеята за бърд-уочинг в едно от най-интересните места в страната (именно резервата Атанасовско езеро) не можа да се осъществи, защото езерото беше замръзнало :(. Насладихме се само на група смели бели ангъчи, които плуваха в далечината.

На всички празнуващи - честито!!!