bg en

Световен ден на влажните зони

лого
01.02.2017
Тази година Световният ден на влажните зони - 2 февруари е на тема: "Влажните зони намаляват риска от бедствия". 2017-та е специална година, защото през нея се отбелязват 20 години, откакто световният ден, посветен на едни от най-уязвимите и важни екосистеми в света се чества в България.

Началото е дадено през 1997 г. и всяка година денят, в който е подписана Конвенцията за опазване на влажните зони с международно значение в гр. Рамсар - Иран (през 1971 г.) се чества по целия свят като Световен ден на влажните зони. На този ден си припомняме необходимостта да сме отговорни към водата, към себе си и към крехкия екологичен баланс на цялата планета.

Българска фондация Биоразнообразие ще се включи в честванията като отдаде специално внимание на влажните зони около Бургас и особено на Атанасовско езеро.

Честотата на бедствията по света се е увеличила повече от два пъти само за 35 години, задвижвана от климатични и метеорологични рискове като наводнения, тропически циклони и суша. Международната агенция на ООН за водите изчислява, че 90% от всички природни бедствия са свързани с водата. А Междуправителственият комитет по изменение на климата (IPCC) прогнозира още по-екстремни събития занапред.

Човешкият данък е трагичен: 1,35 милиона души са загинали в резултат на бедствия между 1996 - 2015 г. . В страните с ниски и средни доходи се случват около 90% от смъртните случаи. В материално отношение, бедствията, свързани с времето са причинили щети за 3,3 трилиона долара в периода между 1980 и 2014 година.

Бедствие или опасност?
Ние приемаме наводнения, засушавания, цунами, циклони / урагани, земетресения и други екстремни събития като бедствия. Но всъщност това са природни опасности. Бедствие е тежко разрушаване, което е причинено на една общност или нация в човешки, материални, икономически или екологични загуби.

Използване на влажните зони, за да се минимизират щетите от бедствия
Определяни като площи, които се заливат с вода сезонно или постоянно, влажните зони са естествен буфер срещу бедствията.

По крайбрежието влажните зони действат като естествен защитен буфер. Те например помогнаха да се избегнат щети за повече от 625 милиона долара от урагана Санди през 2012 г. Във вътрешността влажните зони действат като естествен гъба, която поглъща и съхранява дъждовната вода и намаляват риска от наводнения. По време на сухия сезон, те освобождават  съхраняваната вода и така забавят началото на сушите и намаляват недостига на вода.

При добро управление на влажните зони, общностите могат да станат достатъчно устойчиви и да се подготвят и справят с бедствия, дори по-силни от преди.

Влажните зони поддържат живота. Как можем да се грижим за тях?
Влажните зони могат да намалят щетите, причинени от бедствия и да осигурят по-бързо възстановяване. И все пак в света, влажните зони са в тревожно отстъпление: най-малко 64% от тях са изчезнали от 1900 г. насам.

ПОЛИТИЦИТЕ
  • Правителствата могат да включват влажните зони в своята стратегия за справяне с бедствия. Възможни мерки:Обявяване на влажни зони в заливни и ураганни зони като защитени територии.
  • Възстановяване на деградирали влажни зони, които действат като защитни бариери.
  • Работа с местните заинтересовани страни и гражданското общество за насърчаване на устойчивото селско стопанство, риболов и туризъм.
  • Прилагане на междусекторни политики, особено в селското стопанство и водите, за да се подпомогне защитата на влажните зони.

ГРАЖДАНИТЕ
  • Организирайте или се присъедините към акция за почистване на влажна зона.
  • Станете посланик или застъпник за влажните зони.
  • Използвайте водата по-пестеливо и избягвайте токсични продукти, които се вливат в влажните зони.
  • Участвайте в действия за запазване и възстановяване на влажните зони.
картинка за оцветяване 2.07 MB () Свали
фотоконкурс 1.98 MB () Свали
плакат за влажните зони 1019.33 KB () Свали