bg en

Световен ден на околната среда - ВРЕМЕ за ПРИРОДАТА!

световен ден
04.06.2020
5 юни е Световният ден на околната среда, който тази година е посветен на биоразнообразието и ни учи как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).

Храните, които приемаме, въздухът, който дишаме, водата, която пием, и климатът, който прави нашата планета обитаема – всички те идват от природата. Сега е настъпило времето, в което природата ни изпраща съобщение, показвайки ни, че сме на прага на срив. Време е да се събудим и да се замислим. Време е да преосмислим връзката си с природата. Време е да издигнем глас и да кажем на света, че искаме действия сега. Този Световен ден на околната среда е Време за природата (Time for Nature).

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда, който се чества от1974 г. се чества всяка година на 5 юни, ангажирайки правителствата, частния сектор, знаменитостите и гражданите да насочат своите усилия към сериозен екологичен проблем. През годините Световният ден на околната среда се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа.

Този ден подтиква хората да мислят за начина, по който консумират; предприятията да разработват по-екологични модели; фермерите и производителите да произвеждат по устойчив начин; правителствата да пазят дивата природа; преподавателите да вдъхновяват учениците да живеят в хармония с планетата; младежта да стане яростен защитник на зелено бъдеще. Такава промяна изисква участието на всички нас.

В тази връзка БФБ си партнира с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН - доброволна инициатива на бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан, обединяваща бизнес и неправителствени организации, академични институции, градове и агенции на ООН в истински глобален форум в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. БФБ подготви серия от публикации за биоразнообразието и заплахитеза екологичните организации и проекти, за устойчивия бизнес и туризъм

Тази година темата на Световния ден е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Един милион растителни и животински видове са изложени на риск от изчезване, основно поради човешки дейности. Последните събития – горските пожари в Бразилия, САЩ и Австралия, нападения на скакалци в Източна Африка, а сега и пандемията – показват взаимозависимостта на хората с природата, която ни алармира за необходимостта от спешни действия за защита на биоразнообразието.

Биоразнообразието обхваща 8-те милиона вида на планетата – растения, животни, гъби и бактерии, екосистемите, които ги приютяват и генетичното им разнообразие. Биоразнообразието може да се разглежда като сложна мрежа, в която всички части са взаимозависими. Когато един компонент бъде променен или премахнат, цялата система е засегната и това може да доведе до сериозни последици.

Услугите на природата

Природата откликва на най-належащите нужди, с които се сблъскват хората днес. Тя ни осигурява кислород, пречиства водата, която пием, осигурява плодородна почва и произвежда разнообразието от храни, от които се нуждаем, за да останем здрави и устойчиви на болести. Също така дава възможност на медицинските изследователи да разберат човешката физиология и предлага вещества за разработването на лекарства. Природата е в основата на повечето индустрии и поминък. Тя дори помага за смекчаване на въздействието на климатичните изменения, като съхранява въглерод и регулира местните валежи. Животът на Земята не би бил възможен без услугите на природата.

Въздействието на човешката дейност             

Човешките дейности са променили значително 3/4 от сушата и 2/3 от океанската площ. Само в периода от 2010 г. до 2015 г., 32 млн. ха гора са изчезнали. През последните 150 години кораловия риф е намаляла наполовина. Ледниците се топят с изумителни темпове, повишава се киселинността на океана, заплашвайки продуктивността му. Видовете от дивата природа изчезват десетки до стотици пъти по-бързо, отколкото през последните 10 млн. години, и в рамките на следващите 10 години един от всеки четири известни вида може да бъде заличен от планетата. Ние сме на прага на масово изчезване и ако продължим по този път, загубата на биологично разнообразие ще има сериозни последици за човечеството, включително чрез колапса на хранителните и здравните системи.

Човешките нужди

С нарастващите си нужди хората изтласкват природата отвъд границите ѝ. През последните 50 години населението на планетата се е удвоило, световната икономика се е умножила почти 4 пъти, а световната търговия се е увеличила около 10 пъти. Ще са необходими 1,6 планети Земя, за да отговорят на изискванията, които хората отправят към природата всяка година. 
Ние сме напълно свързани с природата. Ако не се грижим за природата, не можем да се грижим за себе си.

Загуба на биоразнообразие и COVID-19

Появата на COVID-19 даде да се разбере, че когато унищожаваме биоразнообразието, ние унищожаваме животоподдържащи системи. Чрез нарушаването на деликатния баланс на природата – обезлесяване, посегателство върху дивата природа, засилено земеделие, намаляване на генетичното разнообразие в популациите на животните, причиняване на климатични промени и екстремни метеорологични събития – ние създадохме идеални условия за разпространение на вируси между животинската и човешката популация. Колкото по-богата на биоразнообразие е една екосистема, толкова по-трудно е един патоген да се разпространява бързо или да доминира. Докато загубата на биологично разнообразие предоставя възможност на патогените да преминават между животни и хора. Променихме системата, която естествено би ни защитила, и създадохме условия, които позволяват на определени патогени - включително коронавирусите - да се разпространяват.
Днес се изчислява, че в световен мащаб около 1 млрд. случаи на заболяване и милиони смъртни случаи настъпват всяка година от заболявания, причинени от коронавируси. Около 75 на сто от всички възникващи инфекциозни заболявания при хората са зоонотични, което означава, че те се предават на хората от животни. Природата ни изпраща съобщение.

Време е за Природата

COVID-19 ни дава възможност едновременно да преразгледаме отношенията си с природата и да възстановим свят, който е по-отговорен към околната среда. Справянето с появата на зоонотични заболявания изисква справяне с първопричината – преди всичко въздействието на човешките дейности. Докато глобалното население наближава 10 милиарда жители, ние трябва да разберем по-добре мрежата на живота и да оценим, че тя функционира като цялостна система. Време е да преосмислим връзката си с природата и да поставим природата в основата на нашето вземане на решения.

Конвенцията за биологичното разнообразие признава, че биологичното разнообразие е от решаващо значение за здравето на планетата. След решенията, взети от държавите-членки на ООН в Конвенцията за биологичното разнообразие, Програмата за околна среда на ООН със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Програмата за околна среда на ООН работи със световните лидери за разработването на нова и амбициозна Глобална рамка за биологично разнообразие след 2020 г., за да се постигне Визия за живот в хармония с природата от 2050 г.

Животът в хармония с природата може да бъде постигнат, само ако преобърнем отрицателното въздействие от загубата на биологично разнообразие и се стремим към пълно изпълнение на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Честванията на Световния ден на околната среда ще помогнат да се изгради движеща сила, която да обедини  световната общност в действия за положителна промяна.

Източник на информацията: https://www.worldenvironmentday.global/about/biodiversity