bg en

Световен ден на дивата природа - 3 март

лого
03.03.2017
Световният ден на дивата природа обявен от ООН е празника на многото разнообразни и красиви форми на диви животни и растения на нашата планета, но също е и повод да се повиши информираността за многобройните ползи, които консервацията осигурява както на дивата природа така и за хората и да покаже тежкото състояние на много застрашени от изчезване видове. Световният ден на дивата природа се празнува на 3 март – деня на подписване на конвенцията за международната търговия на защитени видове през 1973 г.

Темата на тазгодишното отбелязване е „Чуйте гласът на младите!“ като акцентът е върху свързването на младите хора по целия свят с призив да изследват, какво означава за тях самите опазването на дивата природа и да ги ангажира да се включат в грижата за бъдещето на ДИВОТО.

През последните 40 години светът е загубил повече от половината си биоразнообразие. Разрушаването на местообитания, свръхексплоатацията, бракониерството, и нелегалната търговия са основните заплахи, пред които дивата флора и фауна са изправени. Настоящата криза, в която се намира биоразнообразието е резултат от действията на човека. Ние, хората сме причината за тази сериозна заплаха, но в същото време сме и  решение. Младежта може да променя и това вече се вижда. В Световния ден на дивата флора и фауна нека чуем гласът на младите! Нека всички направим по едно добро нещо днес, което да доведе до промяна! Малки стъпки с голямо въздействие! Едно малко нещо, с което можем да подпомогнем опазването на дивата природа – доброволствайте, дарявайте или споделяйте какво значи за вас „Световният ден на дивата флора и фауна“.

БФБ официално се присъединява към организациите по света, които отбелязват празника на 3 март - датата, на която през 1973 година се подписва Конвенцията, регулираща търговията на застрашени видове от дивата флора и фауна CITES. 3 март е националния празник на България – денят в който сме се освободили, затова нека се опитаме да гарантираме свободата и на дивите видове! Особено сме горди, че за 85% от българите днес природата е най-важна за националната им идентичност (според последно социологическо проучване). 

Лекцията на прекрасната Яна Николова не остана незабелязана от Секретариата на CITES и беше включена в световната карта от събития на World Wildlife Day.