bg en

Светослав Малинов

Светослав Малинов
Светослав Малинов е български политик от партията Демократи за силна България (ДСБ), политолог и преводач. Един от основателите на ДСБ, той е депутат в Народното събрание през 2005–2009 година и в Европейския парламент от 2009 година. Като депутат в Европейският парламент той зададе парламентарни въпроси за заменките, забавяне на обявяването на Рила буфер, проблемите на Природен парк Странджа и къмпинг Корал. Поел е ангажимент да продължи тези казуси и по време на втория си мандат, спечелен през 2014-та година.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-001130+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-000987+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-013909+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-013908+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg