bg en

Студентски лагер „Зa Балкана” от 1 до 6 август

Студентски лагер „Зa Балкана” от 1 до 6 август
03.07.2014
Въпреки, че лекциите в Биологически Факултет приключиха за тази учебна година, е хубаво да приложим наученото на практика или иначе казано…дойде време за лагер!
Тази година ви каним да участвате в нашия студентски лагер „Зa Балкана”.
От 1 до 6 август 2014 г. ще разпънем палатките в близост до географския център на България и по-точно около хижа „Горския дом“ в местността Узана.
Поляната на Узана е най-широката билна поляна в Стара планина и е обградена отвсякъде с вековни букови гори. Надморската ѝ височина варира от 1220 до 1350 м, като най-високата точка е връх Марков стол (1352 м). Местността е изходна точка към два парка: на запад - Национален парк „Централен Балкан " и на изток - Природен парк „Българка".
Знаем, че повечето от вас добре познават местността, за това пък ние ще ви запознаем с природните красоти около нея. Традиционно нашите експерти ще ви запознаят с характерните за района растителни и животински видове, както и с техните местообитания, ще помогнем на стопанина на хижата, ще чистим, ще носим дърва, ще участваме в изграждането на Детската природна академия, която БФБ създава в района.
Ще изследваме биоразнообразието из буковите гори на двата парка, ще изкачим най-високия връх в околността (Исполин - 1524 м), както и други интересни занимания.
Ето някои акценти от програмата:

- природозащитно законодателство: каква е разликата между природен и национален парк;
- категории защитени територии съгласно международната класификация на IUCN;
- управление на горите; защитени видове и планове за действие;
- инвентаризация на видовете от района: експертни групи по гъби, растения, птици, едри бозайници, влечуги и земноводни, безгръбначни;
- връзката между опазването на природата и устойчивото земеделие и животновъдство;
- екосистемни услуги и ползвания - какво значи това и как да оценим природните ресурси;
Този лагер се организира от БФБ в рамките на проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Очакваме вашите формуляри за участие до 20 юли 2014 г. на e-mail: El.Ivanova@biodiversity.bg
Подробна информация за условията, при които се провежда лагера и формуляр за кандидатстване може да намерите в прикачения файл.
Формуляр за кандидатстване 83.7 KB () Свали