bg en

Студентски дискусионен клуб “Природата на България”

30.03.2006
БФБ и Биологическият факултет на СУ „Св.Климент Охридски” организират студентски дискусионен клуб “Природата на България”. Всеки, който има интерес по темата може да се вземе участие в лекциите и дискусиите всяка сряда от 18.00 часа в Аулата на Биологическия факултет.