bg en

Студентска програма предлага международно обучение за млади природозащитници

Йорданка Динева от БФБ представи накратко студентската програма "Бъдещи природозащитници"
22.11.2018
На 20 и 21 ноември пред природолюбители, студенти и медии беше представена новата международна програма за професионално развитие за студенти „Бъдещи природозащитници - “Future environmentalists”. Програмата е разработена по проект, „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“ в който природозащитни организации от България (Асоциация на парковете в България и Българска фондация Биоразнообразие) обединяват опит и знания с преподаватели от Солунския университет „Аристотел“ в Гърция и Чешкия университет за природни науки в Прага, за да помогнат на студентите да намерят връзката между теорията и практиката в опазването на околната среда.
 
Обучението е безплатно и ще се провежда в извънучебно време с продължителност две години. То ще даде възможност на настоящи и бивши студенти, докторанти и изследователи с интерес в сферата на опазването на околната среда в трите държави да опознаят и анализират реални природозащитни казуси, да придобият умения в провеждането на теренни проучвания и застъпнически кампании, да се научат да анализират европейското и национално екологично законодателство и др.
 
За целта ще бъде разработен и онлайн продукт, който ще включва над 100 обучителни материала (лекции, видео, презентации и други) с полезна информация от България, Гърция и Чехия, по които ще се провежда и програмата. 12 уебинари, лекции в зала, практически задачи, онлайн и офлайн дискусии, както и едноседмична практика в Природен парк „Странджа“ са само част от атрактивните предложения пред желаещите да се включат в програмата.
 
Ние няма да повтаряме това, което вече се преподава в университетите, а ще се опитаме да го надградим с практически казуси от реални ситуации, добри примери от цял свят, полезна информация и дискусии по най-актуални въпроси на природозащитата. Ще покажем общото, но и уникалното в биоразнообразието на България, Гърция и Чехия. Ще съберем в една програма студенти и преподаватели от различни специалности и университети, както и от различни държави, което ще допринесе за обогатяване на експертизата и работа в екип. Това е от изключителна важност при бъдещата им работа в различни структури и ведомства.“ – накратко обобщи предимствата на интерактивната програма Йорданка Динева от Българска фондация Биоразнообразие.
 
Целият курс на обучение е предназначен за ограничен брой студенти - шестдесет (по двадесет от всяка държава), но онлайн материалите и уебинарите ще са общодостъпни за всички природолюбители, които искат да получат повече знания за съвременните методи за проучване и опазване на защитени видове и техните местообитания. Регистрационната форма е налична на уебсайтовете на партньорите. Крайният срок за регистрация е 12 декември.
 
Преминалите обучението ще получат сертификати и ще могат да участват и в организираните по проекта кариерни форуми в страната си. Там те ще се срещнат с представители на водещи природозащитни организации, фирми и институции, за да разширят възможностите си за професионална реализация.
 
На срещата със студентите в зала 163 на Биологическия факултет към Софийския университет присъстваха и Йоанис Цирипидис, и Димитриус Бакалудис от най-големия университет по брой студенти в Гърция - Солунския университет „Аристотел“, Мартин Чабрада и Ян Кашпар от Чешкия университет за природни науки в Прага.
 
Имаме две групи специалности в горските факултети в Чехия – такива, които наблягат на опазването на околната среда и такива, които се фокусират върху горите само от стопанска гледна точка. Трябва да адресираме пресечните точки между тях и да намерим баланса в управлението на горите“, каза Ян Кашпар. Той също допълни, че в условията на климатичните промени все повече се налага да черпим опит едни от други. И даде пример с горските пожари, които макар да не са типични в момента за Чехия, се очаква броят им да се увеличи и опита на Гърция в това отношение да може да се приложи.
 
За Йоанис Цирипидис от Солунския университет „Аристотел“ работата в съвместния проект ще допринесе за подобряване на учебните програми и начина на преподаване, така че да можем по-добре да отговорим на актуалните предизвикателства в природозащитата.
 
В срещата се включиха и деканът на Факултет „Горско стопанство“ към Лесотехническия университет доц. д-р Мариус Димитров, както и преподаватели от Софийски и Лесотехническия университети в България.
 
Проект „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз по направление К2 Стратегически партньорства.
 
Повече за програмата на: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Future-Environmentalists-programa-za-profesionalno-razvitie-za-studenti.p1993