bg en
Странджа
Природен парк Странджа

Странджа е един от най-интересните и с богато биоразнообразие райони в България и Европа. Територията й се явява естествен преход между растителността, флората и фауната на Европа и Азия. В Странджа са установени 90 типа природни местообитания, като от тях 62 са на сушата и 28 са морски. Горите в Природен парк "Странджа" заемат 80% от територията. Природен парк "Странджа" е най-голямата защитена територия в България и е пример за успешно съжителство на човека и природата, за съхранена околна среда, запазени традиции и културно-исторически паметници.

Вече 18 години Българска фондация Биоразнообразие се занимава активно със защитата на природен парк Странджа. Ние подпомагаме местната общност да развива природосъобразен бизнес, организираме обучения, обменни пътувания в други държави, семинари, теренни проучвания и др. Съвместно с дирекцията на парка организираме всяка година Фестивал на Зелениката. Регистрирахме и регионална марка "Странджа" за продукти и услуги, щадящи природата. Подпомогнахме изграждането на туристическата инфраструктура на парка. 

През 2007 година с тревога реагирахме на заплахата Странджа да загуби статута си на Природен парк заради незаконното строителство на комплекса "Златна перла". Той беше отменен с решение на Върховния административен съд през юни. Тогава хиляди хора от цяла България излязохме срещу това беззаконие. В резултат на гражданско неподчинение и протести в няколко града през месец юли беше внесена поправка в закона, която не позволява отмяната на статута на защитени територии чрез обжалване. По-късно през 2012 с радост и гордост ние от БФБ присъствахме на падането на "Златна Перла". Но опитите за застрояване на тази чудна територия продължават и до днес. 

Вместо да бъде заплашена от унищожение, устройството на парка лесно би могло да се адаптира към изискванията на ЮНЕСКО за биосферен парк. От 2010 година заедно с експерти и Министерство на околната среда и водите работим това да се случи. Инициативата за обявяване на Странджа за биосферен парк се организира в рамките на проекта на Българска Фондация Биоразнообразие „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина” и продължава и досега. Надяваме се скоро Странджа да се превърне в първия биосферен парк в България, отговарящ на съвременните изисквания на Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО. Това ще донесе нови предимства за района, международно признание и включване в списъка на ЮНЕСКО сред избраните 580 подобни територии в света.

Проекти, свързани с територията
Регионална марка Странджа
Обектите, които носят регионалната марка „Странджа” се управляват по един добър за природата начин. Да си носител на Регионална марка „Странджа” е голяма чест, но и отговорност, защото това е запазена марка за изключителна природа и за качество на туристическото предлагане, в унисон с нуждите на природния парк и местните хора. Марката се присъжда от местна сертифицираща група, която включва независими оценители, представители на Дирекцията на ПП Странджа и местните общности. Дава се за срок от 3 години, след което обектите отново преминават процес на сертифициране, за да докажат, че все още отговарят на високите стандарти, свързани с качество на обслужването и екологосъобразност. Повече за марката в сайта на Дирекцията на парк "Странджа" - www.strandja.bg
Каталог за обектите, сертифицирани с марка "Странджа 8.38 MB (pdf) Свали